Mắt Thiên Thần

Nhạc: Matt Dennis
Lời: Earl Brent
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày:  Lê Vũ
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Thâu & mixed: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc

NT: Một trong những bài nhạc tôi rất thích là Angel Eyes mà KeJazz đã đăng hồi tháng sáu dưới dạng blues, vì tôi đã yêu cầu thế. Bạn chiều tôi. Nhưng bạn cũng có ý riêng. It lâu sau đó, bạn gửi tôi bản bossa nova. Không khí bỗng nhiên nhẹ nhàng lẳng lơ hơn. Giọng bạn chơi vơi kể lể hơn. Chắc chắn một điều: nghe bạn thấy không tí bĩ như tôi.

LV: Có đôi bài nhạc, dù xa lạ, dường như cho tôi, vì một lý do nào đó, cảm ngay được nhịp đập của tiết tấu ngay từ đầu.  Mắt Thiên Thần này là trường hợp điển hình.  Khi bạn gửi bài cho tôi thì tôi, theo cảm tính, đã kết luận là nên đánh theo kiểu bossa nova chậm này.  Nhưng bạn lại yêu cầu tôi dàn dựng theo dạng blues.  Thế nên cuối cùng có hai phiên bản.  Tôi không cho rằng cách tôi diễn tả chơi vơi kể lể hơn như bạn viết nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn với tiết tấu này.  Dĩ nhiên tôi không say khi đang thâu nhạc.

​Mắt Thiên Thần

Lòng cố tin dáng yêu không còn đây
Mà sao vẫn cứ thấy rất gần
Còn trái tim héo hon bao sầu đau
Vì đâu tìm ra được mắt thiên thần

Thần thánh cho mắt kia soi hồn ta
Lạnh lùng thêm giá buốt tim này
Buồn chán thay đã dâng cho tình yêu
Tình yêu đành chôn vào đêm dài

Hãy uống nhé hỡi đám nhân tình
Cứ say khướt giữa quán đông người
Hãy vui nhé, hãy cứ nói cười
Vui trên bao thương đau riêng tôi

Và thế thôi, (đã) đến khi tôi phải đi
Lòng tôi đã thấu với ê chề
Vì có ai đã thay tôi rồi sao
Mà thiên thần thôi không còn quay về

Thì bây giờ tôi đành biến mất thôi

Angel Eyes

Try to think that love’s not around
But it´s uncomfortably near
My old heart ain’t gaining no ground
Because my angel eyes ain’t here

Angel eyes, that old devil sent
They glow unbearably bright
Need I say that my love´s mispent
Mispent with angel eyes tonight

So drink up all you people
Order anything you see
Have fun you happy people
The laughs and the jokes on me

Pardon me but I got to run
The fact’s uncommonly clear
Got to find who’s now number one
And why my angel eyes ain’t here

Excuse me while I disappear


	

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: