Xuân Mậu Tuất

Năm mới, nhóm KeJazz xin chúc các bằng hữu một năm mới lai láng như giòng nhạc mãi mãi trong tâm huyết, óng ả như những lời tình ca nồng nàn, và muôn vàn điều thi vị…

One thought on “Xuân Mậu Tuất”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: